درباره ما

شـرکت رافـل با سـابقه نـزدیک به نیم قـرن فـعالیت در عـرصه هنر صنعت مبلمان با توکل بر خدای متعال و تکیه بر مولفـه های مغزافزار، نرم افزار و سـخت افـزاری تـوسـعه، تکنولـوژی و هنـر و توانـمـنــدی های نـیروی انسـانی را در هــم آمیـختـه تا از طریق ارائه ارزش بـرتــر به ذی نـفــعان.خصـوصـا مـشـتریــان .گرانـقدر افـتـخاری بـر تارک ایـران زمـین باشـد