میز آباژور
پراگا مشخصات
کاناپه پراگا L210
456 W83
230000 H112
پراگا مشخصات
صندلی ناهار خوری L52
456 W57
230000 H110
پراگا مشخصات
مبل تک نفره L59
456 W63
230000 H112
پراگا مشخصات
آینه کنسول L206
456 W53
230000 H98
پراگا مشخصات
بوفه L92
456 W53
230000 H187
پراگا مشخصات
میز ناهار خوری L130
456 W64
230000 H51
پراگا مشخصات
میز عسلی L64
456 W64
230000 H51
پراگا مشخصات
میز آباژور L55
456 W55
230000 H76
مرسده مشخصات
کاناپه مرسده L144
879 W156
250000 H124
مرسده مشخصات
صندلی ناهار خوری مرسده L50
879 W51
250000 H105