طراحی مبل هرمینا بر اساس یکی از استایل های بسیار اصیل و کلکسیونی مبلمان اروپا انجام شده است.
استایلی که در فرانسه دوران لویی شانزدهم، و در دوران گذار از پر پیرایگی و اشرافی گری سبک معماری و مبلمان باروک و روکوکو به سادگی و اصالت معماری و مبلمان دوران نئوکلاسیک، در دربار لویی زاده شد و بین اشراف متجدد و ترقی خواه بسیار محبوب گردید.
و همینطور در انگلستان، با طرح های ساده،غنی، متعادل کاربردی رابرت آدام معمار مشهور آن عصر شناخته می‌شود.
در برخی منابع نیز نام اروجینال استایل مذکور را بنام یکی از دوشز های هامی هنر و معماری دربار لویی شانزدهم، پرنسس مادلین آورده اند.
عنوان ‌‌« هرمینا »اما بر اساس اتیمولوژی واژگانی از واژه یونانی Hermeneuein به معنای « تفسیر کردن » اشتقاق یافته، در برخی منابع ریشه واژه « هرمینا » را در زبان های باستانی پهلوی و اوستایی نیز فرض قرار داده اند.

Sofa کاناپه
L186 W60 H93
Chair صندلی ناهار خوری
L50 W56 H103
Single Sofa مبل تک نفره
L64 W60 H100
Side Table میز عسلی
L55 W55 H44
Sofa Front Table میز جلو مبلی
L110 W68 H44