با بهره گیری از عناصر طراحی مبلمان دوران نئوکلاسیک( اواخر قرن ١٨ و اویل ١٩ ) و شکوه و قدرت مبلمان سبک ویلیام پنجم. در ترکیب با تاش ها و اشارات ظریفی از سبک مبلمان صده های قبل از قرن ١٨ و همینطور نگرشی تازه و مبتنی بر ارزش بی بدیل هنرمعرق با نقوش اسلیمی در تزئینات و با بهره گیری از هنر منحصر بفرد دست، پراگا به عنوان محصول محوری برند رافل برای اولین بار لوح زرین و تندیس بهتربن مبلمان کلاسیک را دریافت کرده است.