جستجو کردن
  • درخواست نمایندگی

مبلمان سبک امپراتور

مبلمان سبک امپراطور

سبک امپراتور یک جنبش طراحی در اوایل قرن نوزدهم -بطور دقیقتر از سال 1803 (پس از مبارزات مصر و ایتالیا) تا سال 1821- در معماری، مبلمان، سایر هنرهای تزئینی و تجسمی است که نمایانگر مرحله دوم نئوکلاسیک است. سبک امپراتور مابین سبک دایرکتور (بخشی از جریان نئوکلاسیک اروپا است که موجب معرفی سبک امپراتوری شد) […]