جستجو کردن
  • درخواست نمایندگی

سرویس مارینر

طراحی مبل روژا بر اساس یکی از استایل‌های بسیار اصیل و کلکسیونی مبلمان اروپا، معروف به سبک «ملکه آن» انجام شده است.استایلی که در انگلستان قرن هجدهم و در دوره گذار از پر پیرایگی و اشرافی‌گری سبک مبلمان باروک و روکوکو به سادگی و اصالت دوران نئوکلاسیک، در دوران پادشاهی «ملکه آن»( ۱۷۰۲ـ۱۷۱۴ میلادی )پدیدار شد و تا اواخر قرن ۱۸ توسعه یافت و بین اشراف متجدد و ترقی‌خواه بسیار محبوب گردید.

ظرافت و سادگی ساختار و استفاده از  فرم‌های منحنى و نرم، تزئینات محدود، اهمیت کاربردی بودن، ارگونومی و راحتی نشیمن، اسکلت تمام چوبی ساخته‌شده از چوب بسیار مرغوب، تکیه‌گاه و زیردستی یکپارچه چوبی و تعادل و بسندگی تمامی اجزاء مبلمان، از خصوصيات و مشخصات اصلی این سبک طراحی است.

عنوان ‌ روژا  بر اساس اتیمولوژی واژگانی زبان‌های آریایی، به معنای ستاره صبح‌گاهی است و در واقع به سیاره زهره یا ناهید ( ونوس ) اشاره دارد و در واژه‌کاوی ترکیبی به معنی آورنده روز  است.

این کالکشن شامل :

قیمت سرویس کامل: ۲۹۳،۳۰۰،۰۰۰

سرویس پذیرایی :

قیمت ست پذیرایی: ۱۷۵،۳۰۰،۰۰۰

سرویس غذاخوری:

قیمت ست غذاخوری: ۱۱۸،۰۰۰،۰۰۰

ویدیو اتصال پایه های پیاده شو

آیتم های این سرویس

میز

کنسول

سرویس خواب

کاناپه

بوفه

تصاویر

سرویس روژا

طراحی مبل روژا بر اساس یکی از استایل‌های بسیار اصیل و کلکسیونی مبلمان اروپا، معروف به سبک «ملکه آن» انجام شده است.استایلی که در انگلستان قرن هجدهم و در دوره گذار از پر پیرایگی و اشرافی‌گری سبک مبلمان باروک و روکوکو به سادگی و اصالت دوران نئوکلاسیک، در دوران پادشاهی «ملکه آن»( ۱۷۰۲ـ۱۷۱۴ میلادی )پدیدار شد و تا اواخر قرن ۱۸ توسعه یافت و بین اشراف متجدد و ترقی‌خواه بسیار محبوب گردید.

ظرافت و سادگی ساختار و استفاده از  فرم‌های منحنى و نرم، تزئینات محدود، اهمیت کاربردی بودن، ارگونومی و راحتی نشیمن، اسکلت تمام چوبی ساخته‌شده از چوب بسیار مرغوب، تکیه‌گاه و زیردستی یکپارچه چوبی و تعادل و بسندگی تمامی اجزاء مبلمان، از خصوصيات و مشخصات اصلی این سبک طراحی است.

عنوان ‌ روژا  بر اساس اتیمولوژی واژگانی زبان‌های آریایی، به معنای ستاره صبح‌گاهی است و در واقع به سیاره زهره یا ناهید ( ونوس ) اشاره دارد و در واژه‌کاوی ترکیبی به معنی آورنده روز  است.

این کالکشن شامل :

قیمت سرویس کامل: ۲۹۳،۳۰۰،۰۰۰

سرویس پذیرایی :

قیمت ست پذیرایی: ۱۷۵،۳۰۰،۰۰۰

سرویس غذاخوری:

قیمت ست غذاخوری: ۱۱۸،۰۰۰،۰۰۰

ویدیو اتصال پایه های پیاده شو

آیتم های این سرویس

میز

کنسول

سرویس خواب

کاناپه

بوفه

تصاویر