جستجو کردن
  • درخواست نمایندگی

دکوراسیون به سبک اسکاندیناوی

سبک اسکاندیناوی

دکوراسیون به سبک اسکاندیناوی سبکی از دکوراسیون داخلی است که در کشورهای شمال اروپا در اواسط قرن بیستم پدیدار شد. این سبک از دهه 2010 در سرتاسر جهان محبوبیت پیدا کرد و گسترده شد. در سال 1914 Selskabet  دانمارکی برای مجله شرکت هنرهای تزئینی کلمه به معنای کار برازنده در قابت با آرت نوو و […]